Wycofanie wniosku a umorzenie postępowania awansowego

Problem naukowo-awansowego cwaniactwa Od czasu do czasu, ale dość regularnie otrzymuję pytanie, czy doktorant, habilitant, albo osoba ubiegająca się o tytuł profesora może w trakcie trwającej procedury doktoratu, postępowania habilitacyjnego, postępowania o nadanie stopnia tytułu profesora złożyć wniosek do Rady Wydziału o umorzenie postępowania z powodu ważnych osobistych okoliczności. Dodatkowo jestem pytany, jakie mogą być konsekwencje dla Rady przeprowadzającej przewód/postępowanie…

Czytaj więcej