Szkolenia

W ramach współpracy oferuję szkolenia i warsztaty m.in. z tematyki nauki, szkolnictwa wyższego oraz szkolenia biznesowe skierowane przede wszystkim do początkujących lub przyszłych przedsiębiorców, a zwłaszcza do naukowców zamierzających rozpocząć przygodę z biznesem.

Zaprezentowane poniżej tematy szkoleń są jedynie przykładowe. Każdy program szkolenia jest indywidualny i jego zakres ostatecznie ustalam z Zainteresowanymi.

Nauka i szkolnictwo wyższeSzkolenie

 1. Procedury awansu naukowego
 2. Przewody doktorskie
 3. Postępowania habilitacyjne i profesorskie
 4. Personal branding w nauce
 5. System przyznawania pomocy materialnej dla studentów
 6. System przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów
 7. Ustrój i kompetencje organów uczelni
 8. Prawne podstawy kształcenia na studiach wyższych
 9. Prawa i obowiązki studentów oraz doktorantów
 10. Legislacja wewnętrzna w szkole wyższej
 11. Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej

Przedsiębiorczość i biznes

 1. Zakładanie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 2. Biznesplan od A do Z
 3. Business model canvas & Lean business model canvas
 4. Personal branding w biznesie

Kompetencje miękkie

 1. Podstawy komunikacji w zespole
 2. Współpraca w grupie
 3. Team-building
 4. Radzenie sobie ze stresem i trudnymi klientami