Członek Komisji

Członek Komisji

Zakres obowiązków: pełnienie funkcji Sekretarza Komisji (2014-2015), uczestnictwo w pracach i posiedzeniach Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady, opiniowanie projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego, opiniowanie regulaminów stypendialnych podlegających zatwierdzeniu przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

Polub i udostępnij:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://piotrpokorny.pl/present/sekretarz-komisji/
LinkedIn