Jak wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć na studiach wyższych?

W ostatnim czasie kilka osób zwróciło się do mnie z podobnym pytaniem, dotyczącym tego w jaki sposób wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć dydaktycznych na studiach oraz jaka jest podstawa prawna tych wyliczeń. Przez wiele lat kwestię tę regulowały standardy kształcenia na poszczególnych kierunkach. W związku z wciąż pojawiającymi się wątpliwościami, należy jednak stanowczo podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12…

Czytaj więcej