O MNIE

photo

PIOTR POKORNY

SPECJALISTA DS. SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zawodowo zajmuję się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym szkolnictwem wyższym. Obecnie jako współtwórca Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego wspieram szkoły wyższe i ich jednostki, w szczególności poprzez obsługę prawną, szkolenia, audyty i analizy, budowę i modernizację systemów jakości, itp.

Ponadto, jestem ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2013-2014 byłem członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brałem udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Jestem autorem szeregu interpretacji i opinii prawnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania szkół wyższych. W latach 2012-2014 brałem udział w pracach legislacyjnych na szczeblu rządowym i sejmowym, gdzie byłem autorem i współautorem szeregu opinii i poprawek do projektów ustaw i rozporządzeń, a w szczególności do projektów nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Telefon : +48 663 664 462
 • E-mail : kontakt@piotrpokorny.pl
 • Strona internetowa : http://piotrpokorny.pl
 • : https://www.facebook.com/piotr.pokorny
 • : https://twitter.com/piotrpokorny
 • : https://www.linkedin.com/in/piotrpokorny
 • Adres do korespondencji : ul. Frezerów 3; 20-209 Lublin
ok. 1600

przeszkolonych osób

8

lat doświadczenia

21

publikacji i interpretacji

100%

zadowolonych klientów

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Szkolenia | Regulaminy | Wsparcie prawne | Opinie i ekspertyzy

SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Audyty | Modernizacja | Budowa | Koordynacja

PROCEDURY AWANSU NAUKOWEGO

Szkolenia | Regulaminy | Wnioski o uprawnienia

PUBLIKACJE/ MEDIA

UMIEJĘTNOŚCI I SPECJALIZACJA

91

Prawo o szkolnictwie wyższym

Regulaminy, wnioski, interpretacje, szkolenia

100

Prawo awansu naukowego

Wnioski, instrukcje, regulaminy, szkolenia

75

Systemy zapewniania jakości kształcenia

Audyty, koordynacja, budowa, reorganizacja

91

Zarządzanie uczelnią

Audyty, optymalizacja, reorganizacja

96

Legislacja

Regulaminy, zarządzenia, statuty, projekty, opinie

85

Polityka szkolnictwa wyższego

Projekty, opinie

 • Audyty systemów zapewniania jakości kształcenia 80%
 • Budowa systemów zapewniania jakości kształcenia 70%
 • Obsługa prawna uczelni 90%
 • Regulaminy i pozostała legislacja wewnętrzna 80%
 • Ekspertyzy i opinie prawne 99%
 • Szkolenia 60%

WYBRANE DOŚWIADCZENIE

 • doświadczenie
 • Ekspert ds. Postępowania Oceniającego

  Polska Komisja Akredytacyjna

  Zakres obowiązków: ocena jakości kształcenia; ocena wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w ramach ocen programowych PKA; ocena dokumentacji wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w ramach ocen instytucjonalnych PKA; wizytacja ocenianych kierunków studiów w ramach oceny programowej i instytucjonalnej PKA; raportowanie

  Marzec 2017 - nadal
 • Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Zakres obowiązków: przebudowa i koordynacja wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, modernizacja systemu przepływu informacji wewnętrznej, budowa systemu agregacji wiedzy organizacyjnej.

  Maj 2016 - Maj 2017
 • Ekspert ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

  Polska Komisja Akredytacyjna

  Zakres obowiązków: ocena jakości kształcenia; ocena wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w ramach ocen programowych PKA; ocena dokumentacji wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w ramach ocen instytucjonalnych PKA; wizytacja ocenianych kierunków studiów w ramach oceny programowej i instytucjonalnej PKA; raportowanie

  Czerwiec 2015 - Marzec 2017
 • Dyrektor Zarządzający / Ekspert ds. prawnych

  Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

  Wybrane obszary świadczonych usług: Wewnętrzne Systemy Zapewniania Jakości Kształcenia, Prawo o szkolnictwie wyższym, Zarządzanie szkołą wyższą, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, Rozwój kadr uczelni

  Wrzesień 2014 - Nadal
 • Asystent

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Prowadzone zajęcia: organizacja szkolnictwa wyższego, prawo ustrojowe administracyjne, materialne prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne. Dodatkowe wybrane funkcje: członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia; członek-sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  Październik 2012 – Wrzesień 2015
 • Członek Komisji

  Komisja Ekonomiczno-Prawna RGNiSW

  Zakres obowiązków: pełnienie funkcji Sekretarza Komisji (2014-2015), uczestnictwo w pracach i posiedzeniach Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady, opiniowanie projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego, opiniowanie regulaminów stypendialnych podlegających zatwierdzeniu przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego

  Luty 2013 - Styczeń 2015
 • Członek Rady

  Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Zakres obowiązków: uczestnictwo w pracach i posiedzeniach Rady, opiniowanie regulaminów stypendialnych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, opiniowanie wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  

  Luty 2013 – Styczeń 2015
 • Ekspert ds. studenckich

  Polska Komisja Akredytacyjna

  Zakres obowiązków: ocena jakości kształcenia, ocena mechanizmów wsparcia dla studentów w procesie kształcenia, wizytacja ocenianych kierunków studiów w ramach oceny programowej i instytucjonalnej PKA, opracowywanie raportów cząstkowych z wizytacji

  Czerwiec 2012 – Czerwiec 2015
 • Wykładowca

  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

  Zakres obowiązków: prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Nauka o państwie i prawie

  Luty 2013 – Czerwiec 2013
 • Trener

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION

  Zakres tematyczny prowadzonych szkoleń: System przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, procedury awansu naukowego, postępowanie administracyjne w uczelni.

  Maj 2013 – Czerwiec 2013

WYBRANE REFERENCJE

"Pan Piotr Pokorny wykazuje się doskonałą znajomością tematyki procedur awansu naukowego oraz potrafi je przekazać słuchaczom w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, co zostało przez nich docenione w ankietach ewaluacyjnych. Mając na uwadze powyższe, polecam współpracę z Panem Piotrem Pokornym jako ekspertem z zakresu procedur awansu naukowego."

Iwona Nowosielska

Wiceprezes Zarządu Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

"Pan Piotr Pokorny wykazuje się bardzo dobrą znajomością tematyki związanej z awansami naukowymi oraz swobodnie porusza się pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami. Jednocześnie stosuje bardzo przystępną formę przekazywania wiedzy słuchaczom (...). Polecam współpracę z Panem Piotrem Pokornym jako ekspertem z zakresu procedur awansu naukowego."

Jakub Nawrocki

Nova Skills Sp. z o.o.

"Dzięki sumiennemu przygotowaniu oraz należytemu przekazaniu wiedzy (...) Fundacja zdobyła wielu nowych, jak i otrzymała zadowolenie obecnych klientów. Doceniając profesjonalizm Pana Piotra Pokornego z całym przekonaniem polecamy jego osobę, jako sprawdzonego oraz godnego zaufania partnera w realizacji szkoleń (...)."

Beata Momot

Prezes Zarządu - Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion

"Rozległa wiedza Piotra z dziedziny prawa administracyjnego, pomogła niejednokrotnie przy organizacji pracy Komisji Przedsiębiorczości. Człowiek rzetelny i profesjonalny. Chętnie polecam Piotra w dalszych działaniach biznesowych. "

Bartłomiej Adamczyk

CEO - Monetyzujemy.pl

OFEROWANE USŁUGI

 1. Szkolenia

  Prawo o szkolnictwie wyższym, awanse naukowe, zarządzanie jakością

 2. Regulaminy stypendialne

  100% skuteczności w zatwierdzaniu regulaminów przez MNiSW

 3. Przedsiębiorczość

  Porady, wnioski, pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą

 4. Zarządzanie jakością

  Szkolenia, budowa i modernizacja systemów jakości

SKONTAKTUJ SIĘ

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin

+48 663 664 462